1. Privacy verklaring HI-Systems BV

HI-Systems BV zal uw (persoonlijke) gegevens zorgvuldig opslaan en beveiligen. In deze privacyverklaring zetten wij voor u uiteen welke persoonsgegevens wij verwerken, verzamelen, gebruiken en met welk doel. We houden ons hierbij aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is gegaan.

Verzamelen en verstrekken van gegevens
Door het gebruik van de website van HI-Systems BV krijgen wij gegevens van u. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de gegevens die u aan ons verstrekt of waarvan het duidelijk is dat deze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij bieden een nieuwsbrief aan waarin wij u informeren over onze producten en diensten. U dient zich voor de nieuwsbrief eerst aan te melden. Uw e-mailadres wordt al dan niet automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u zich kunt afmelden.

E-mails die HI-Systems BV naar u stuurt, kunnen tags bevatten waarmee HI-Systems BV kan bepalen of u de e-mail al dan niet heeft ontvangen, geopend heeft en of u op een link in de e-mail heeft geklikt. Hiermee kan HI-Systems BV inzicht verkrijgen of en hoe de door haar verstuurde mails worden gelezen.

HI-Systems BV heeft eigen pagina’s op websites voor sociale netwerken. We kunnen gegevens verzamelen over het gebruik van deze sociale netwerken.

Zoals de meeste websites en toepassingen gebruiken we cookies en soortgelijke technologieën zodat onze websites en toepassingen naar behoren werken en we meer informatie over onze gebruikers en hun waarschijnlijke interesses verkrijgen. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Verstrekking van gegevens aan derden
HI-Systems BV werkt samen met bedrijven die ons helpen bij het uitvoeren van activiteiten. Deze bedrijven leveren services, zoals telemarketing services en het verzenden van e-mails namens ons. In sommige gevallen hebben deze bedrijven toegang tot enkele van uw persoonlijke gegevens zodat ze services aan u kunnen leveren namens ons. Ze mogen uw gegevens niet gebruiken voor hun eigen doeleinden. Ook kan HI-Systems BV uw gegevens verstrekken aan zusterorganisaties en partners van HI-Systems BV.

Websites van derden
HI-Systems BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid van websites die door middel van links met deze site zijn verbonden. Wij adviseren u sterk het privacy en cookiebeleid van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage en wijziging van gegevens
U heeft het recht op inzage in uw gegevens en correctie of verwijdering hiervan. Voor vragen hieromtrent kunt u contact met ons opnemen. Wij vragen dan om u adequaat te identificeren.

Opslag en beveiliging van gegevens
HI-Systems BV slaat uw persoonlijke gegevens en gegevensbestanden op de servers van HI-Systems BV en op de servers van bedrijven die wij hiervoor inschakelen. HI-Systems BV en deze bedrijven beveiligen deze gegevens op administratief-, technisch- en fysiek niveau.

Wijzigingen op de privacy verklaring
HI-Systems BV behoudt het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren dan ook deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Meer informatie?
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze Data Protection Officer via privacy@pharmapartners.nl of stuur een bericht naar info@hi-systems.nl.