CONTROLE, BEWAKING, ADVIES, INKOOP, VOORAADBEHEER EN DISTRIBUTIE IN DE INSTELLINGSAPOTHEEK

  FARMACEUTISCHE BELEVERING AAN ZIEKENHUIZEN, GGZ-INSTELLINGEN EN VVT

UIT TE BREIDEN MET GENEESMIDDELEN DISTRIBUTIESYSTEEM EN/OF BEREIDINGEN OP NAAM

ZAMICOM | DE OPLOSSING VOOR ALLE KERNTAKEN BINNEN DE INSTELLINGSAPOTHEEK

De instellingsapotheek is de stille motor van elk ziekenhuis. Voor de continuering van haar kerntaken en een optimale borging van de patiënt- en medicatieveiligheid, is een blindelings betrouwbare digitale ondersteuning hierbij van cruciaal belang. Zamicom is een allesomvattend ziekenhuisapotheek informatiesysteem dat de juiste ondersteuning garandeert. Primair faciliteert Zamicom het gehele proces tussen het het moment van voorschrijven en het toedienen van medicatie, door het beoordelen en bijsturen van de actuele medicatie, vóór en tijdens de opname, maar ook bij het ontslag. Daarnaast waarborgt Zamicom de processen rondom de distributie, inkoop en voorraadbeheer van medicatie.

EXTERNE BELEVERING 

Zamicom wordt vanaf 2009 ook gebruikt voor de externe belevering van zorginstellingen en verpleeghuizen. Hoewel het product van origine is ingericht als ZAIS, bieden de inrichtingsopties zodanig veel mogelijkheden dat het externe gebruik organisch gegroeid is. Zamicom is daarom bij uitstek geschikt om uw farmaceutische kennis en logistieke trefzekerheid toe te passen in externe zorginstellingen. Wanneer deze instellingen Klinicom gebruiken kan de cirkel van voorschrijven, aanleveren, voorbereiden en toedienen gesloten worden. Kwaliteit, zekerheid en veiligheid zijn op deze wijze eenduidig te bieden en stellen u in staat regie te voeren op de beleveringsketen. HI-Systems bedient op succesvolle wijze verschillende huizen met deze externe beleveringspropositie en wordt als een solide oplossing ervaren.  

Modules

AORTA / LANDELIJK SCHAKELPUNT (LSP)

BEREIDINGEN OP NAAM (CYTOSTATICA)

GENEESMIDDELEN DISTRIBUTIESYSTEEM (GDS)

Interfaces

EPD/ECD

Altijd de actuele medicatiegegevens in uw EPD/ECD tonen, dan wel wijzigen met de front-end of back-end interface.

HL7 ADT

Patiëntenregistratie interface tussen het ziekenhuis informatie-systeem (ZIS) en Zamicom/Klinicom

ODBC

Verzamel alle gewenste informatie uit de Klinicom database voor management informatie tools (BI).

HL7 LAB

Bij voorschrijven, verwerken en controleren van medicatieopdrachten altijd direct de relevante lab-waarden inzichtelijk.

HL7 OMP/RDE

Maakt u gebruik van de farmaceutische dienstverlening van een instellingsapotheek met het ZAIS Zamicom of ViPharma en beschikt u over een EVS van derden? Om de uitwisseling van data te bevorderen tussen de applicaties kunt u gebruik maken van een HL7 OMP/RDE interface.

HL7 MFN

Werkt u met een EVS van derden, maar wilt u uw assortimentsbeheer faciliteren door Zamicom? Dit is mogelijk met de HL7/MFN.

MODULE UITGELICHT: BEREIDING OP NAAM (CYTOSTATICA)

Zorginstellingen die naast het inkopen van geneesmiddelen ook zelf bereidingen maken voor bijvoorbeeld cytostatica (chemotherapieën), kunnen met de module ‘Bereidingen op naam’ de bereiding van de kuren, de planning rondom de start van de kuur en het distributieproces beheren. Daarnaast kan begeleidende informatie voor de toediening worden opgeslagen. De module is volledig geïntegreerd binnen Zamicom en Klinicom. Dit maakt het mogelijk om de complete medicatiebewaking uit te voeren, zonder extra handelingen of koppelingen. Klik hier voor een overzicht van de beschikbare additionele modules binnen Zamicom en Klinicom.