Over ons

Veilige en betrouwbare zorg staat centraal binnen elke zorginstelling. Dit is alléén mogelijk met de juiste digitale ondersteuning. HI-Systems garandeert zorginstellingen deze ondersteuning met haar specialistische ICT-oplossingen. Met een elektronisch voorschrijfsysteem voor het klinisch en poliklinisch voorschrijven door medisch specialisten, een toedienregistratie voor de verpleging en een informatiesysteem voor instellingsapotheken en farmaceutische dienstverleners, ondersteunt HI-Systems iedere fase van de farmaceutische closed loop.  


Voor wie

ZIEKENHUIZEN & GGZ-INSTELLINGEN

INSTELLINGSAPOTHEKEN


VERPLEEG- EN VERZORGINGSTEHUIZEN

FARMACEUTISCHE DIENSTVERLENERS


Oplossingen

ZAMICOM | ZAIS

Het ziekenhuisapotheek informatiesysteem (ZAIS) Zamicom biedt zorgvuldige ondersteuning bij alle processen en kerntaken van de instellingsapotheek of de farmaceutische diensverlener. Primair faciliteert Zamicom het gehele proces tussen het voorschrijven en het toedienen van medicatie binnen de closed loop, door het beoordelen en bijsturen van de actuele medicatie, voor en tijdens de opname en bij het ontslag. Daarnaast waarborgt  Zamicom de processen voor distributie, inkoop en voorraadbeheer van geneesmiddelen.

KLINICOM | EVS TDR

Het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) Klinicom faciliteert het proces rondom het klinisch en poliklinisch voorschrijven van medicatieopdrachten via het medicatiedossier of medicatieprofiel van de patiënt. Daarnaast beschikt het EVS over een toedienregistratie (TDR) voor de verwerking van toedieningen bij opname. Bij deze processen vindt altijd gelijktijdige controle plaats op eventuele contra-indicaties en interacties uit de medicatiehistorie en kernmerken van de patiënt. Daarnaast bereidt u vanuit Klinicom voorafgaand aan het ontslag de ontslagmedicatie voor en stuurt u poliklinische recepten door naar de openbare apotheek of politheek.

VIPHARMA | ZAIS EVS TDR

Met ViPharma faciliteren wij een geïntegreerde oplossing voor medicatiemanagement binnen uw zorginstelling. Van een klinisch en poliklinisch elektronisch voorschrijfsysteem, een informatiesysteem voor controle, advies, financiën, inkoop en distributie voor de instellingsapotheek, tot de functionaliteit voor de registratie van toedieningen. Samen gebundeld in een open architectuur. Zowel client- als webbased.


Nieuws

PRODUCT UITGELICHT: TOEDIENREGISTRATIE APP

Veilig, maar vooral ook gemakkelijk toedienen; de toedienregistratie app maakt dit voor de verpleging in uw zorginstelling mogelijk. Vóór het toedienen scant u het geneesmiddel én de barcode op het polsbandje van de patiënt. Vervolgens checkt het voorschrijfsysteem of de patiënt de juiste medicatie krijgt. Na het toedienen wordt automatisch vastgelegd dat het middel is verstrekt. Simpel en gebruiksvriendelijk! Daarnaast levert de app  een enorme bijdrage aan de borging van patiënt– en medicatieveiligheid.


LANCERING MEDEYE NURSE INTERFACE!

Klinicom is nu een mooie koppeling rijker: de MedEye Nurse interface! Vanuit de toedienregistratie kan nu met behulp van de MedEye Nurse (van Mint Solutions - MedEye) een extra controle in de vorm van een scan uitgevoerd worden op de toe te dienen geneesmiddelen. Een onmisbare schakel voor een optimale borging van de medicatie- en patiëntveiligheid! #medicatieveiligheid #mijlpaal "Medicatie- en patiëntveiligheid moeten te allen tijde worden gegarandeerd, ondanks de toenemende complexiteit van het proces. De patiënt is steeds minder één op één gekoppeld aan een fysieke instelling of ziekenhuisbed, maar u wilt op elk moment over een actueel medicatiebeeld beschikken. Voorschrijvers en toedieners van medicatie worden geconfronteerd met een toenemend aantal regels, terwijl hun werkdruk alleen maar toeneemt. De instellingsapotheek

is de spin in het web op het gebied van medicatieveiligheid, maar krijgt ook een steeds groter wordende logistieke en commerciële uitdaging te verwerken. Binnen dit complexe speelveld is HI-Systems uw partner met haar betrokken medewerkers die over alle kennis beschikken van uw medicatiemanagement. De oplossingen van HI-Systems sluiten hier naadloos op aan en zorgen ervoor dat de apothekers, specialisten, verpleging, maar ook de patiënt optimaal worden ondersteund."

Wilt u een demo, of een vrijblijvend adviesgesprek?