Over ons

Veilige en betrouwbare zorg staat centraal binnen elke zorginstelling. Dit is alléén mogelijk met de juiste digitale ondersteuning. HI-Systems garandeert zorginstellingen deze ondersteuning met haar specialistische ICT-oplossingen. Met een elektronisch voorschrijfsysteem voor het klinisch en poliklinisch voorschrijven door medisch specialisten, een toedienregistratie voor de verpleging en een informatiesysteem voor instellingsapotheken en farmaceutische dienstverleners, ondersteunt HI-Systems iedere fase van de farmaceutische closed loop.  


Voor wie

ZIEKENHUIZEN & GGZ-INSTELLINGEN

INSTELLINGSAPOTHEKEN


VERPLEEG- EN VERZORGINGSTEHUIZEN

FARMACEUTISCHE DIENSTVERLENERS


Oplossingen

Apotheek Informatie Systeem

Het apotheek informatiesysteem (AIS) biedt zorgvuldige ondersteuning bij alle processen en kerntaken van de instellingsapotheek of de farmaceutische diensverlener. Primair faciliteert het AIS het gehele proces tussen het voorschrijven en het toedienen van medicatie binnen de closed loop. De software ondersteunt bij het beoordelen, bewaken en bijsturen van de actuele medicatie, voor en tijdens de opname en bij het ontslag. Daarnaast waarborgt het AIS de processen voor distributie, inkoop en voorraadbeheer van geneesmiddelen.

EVS en TDR

Het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) faciliteert het proces rondom het klinisch en poliklinisch voorschrijven van medicatieopdrachten via het medicatiedossier van de patiënt. Daarnaast biedt Hi-Systems toedienregistratie (TDR) voor de verwerking van toedieningen gedurende de opname. Bij deze processen vindt altijd gelijktijdige controle plaats op eventuele contra-indicaties en interacties uit het medicatiedossier en de kernmerken van de patiënt. Daarnaast bereidt u voorafgaand aan het ontslag de ontslagmedicatie voor en stuurt u poliklinische recepten door naar de openbare apotheek of politheek.

VIPHARMA | ZAIS EVS TDR

Met ViPharma faciliteren wij een geïntegreerde oplossing voor medicatiemanagement binnen uw zorginstelling. Van een klinisch en poliklinisch elektronisch voorschrijfsysteem, een informatiesysteem voor controle, advies, financiën, inkoop en distributie voor de instellingsapotheek, tot de functionaliteit voor de registratie van toedieningen. Samen gebundeld in een open architectuur. Zowel client- als webbased.


Nieuws

REDESIGN EVS | WE PRATEN U GRAAG BIJ

HI-Systems werkt al enige tijd achter de schermen aan het complete redesign van het EVS. Erik Leonard, Product Owner bij HI-Systems, is zeer enthousiast en vertelt u graag hoe te werk wordt gegaan om zo’n grootschalig traject in goede banen te leiden: “Bij aanvang zijn we eerst begonnen met het inventariseren van de wensen en behoeften van onze gebruikers. Zij werken tenslotte elke dag met onze applicaties op de werkvloer. Vervolgens zijn we gaan filteren: Waar zitten de grootste knelpunten?”

> Lees het gehele artikel


ONMISBARE SCHAKEL | MEDEYE INTERFACE

Klinicom is alweer enige tijd een mooie koppeling rijker: de MedEye interface! Vanuit de toedienregistratie kunnen zorginstellingen nu met behulp van MedEye (Mint Solutions) een extra controle in de vorm van een scan uitvoeren op de toe te dienen geneesmiddelen. Een onmisbare schakel voor een optimale borging van de medicatie- en patiëntveiligheid! #medicatieveiligheid #mijlpaal


Wilt u een demo, of een vrijblijvend adviesgesprek?