Oplossingen

HI Systems automatiseert de zorgprocessen rond de medicatievoorziening binnen zorginstellingen. Onze product suite bestaat uit een informatiesysteem voor instellingsapotheken en farmaceutische dienstverleners, een voorschrijfsysteem voor medisch specialisten en de toedienregistratie voor de verpleging. Hiermee ondersteunt HI Systems iedere fase van de farmaceutische zorgcyclus: de closed loop. Daarnaast bieden wij onze zorginstelling een uitgebreid palet aan modules, services en interfaces, voor een optimale ontzorging.

VIPHARMA | EVS TDR ZAIS

Met ViPharma faciliteren wij een geïntegreerde oplossing voor medicatiemanagement binnen uw zorginstelling. Van een klinisch en poliklinisch elektronisch voorschrijfsysteem, een informatiesysteem voor controle, advies, financiën, inkoop en distributie voor de instellingsapotheek, tot de functionaliteit voor de registratie van toedieningen. Samengebundeld in een open architectuur en volledig webbased.

ZAMICOM | ZAIS

Het ziekenhuisapotheek informatiesysteem (ZAIS) Zamicom biedt zorgvuldige ondersteuning bij alle processen en kerntaken van de instellingsapotheek of de farmaceutische diensverlener. Primair faciliteert Zamicom het gehele proces tussen het voorschrijven en het toedienen van medicatie binnen de closed loop, door het beoordelen en bijsturen van de actuele medicatie, vóór en tijdens de opname en bij het ontslag. Daarnaast waarborgt  Zamicom de processen voor distributie, inkoop en voorraadbeheer van geneesmiddelen.

LET OP: Zamicom is niet langer beschikbaar voor nieuwe klanten

KLINICOM | EVS TDR

Het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) Klinicom faciliteert het proces rondom het klinisch en poliklinisch voorschrijven van medicatieopdrachten via het medicatiedossier of medicatieprofiel van de patiënt. Daarnaast beschikt het EVS over een toedienregistratie (TDR) voor de verwerking van toedieningen bij opname. Bij deze processen vindt altijd gelijktijdige controle plaats op eventuele contra-indicaties en interacties uit de medicatiehistorie en kernmerken van de patiënt. Daarnaast bereidt u vanuit Klinicom voorafgaand aan het ontslag de ontslagmedicatie voor en stuurt u poliklinische recepten door naar de openbare apotheek of politheek.

LET OP: Klinicom is niet langer beschikbaar voor nieuwe klanten

 

Modules

AORTA / LANDELIJK SCHAKELPUNT (LSP)
De AORTA/LSP-module maakt het mogelijk om de actuele medicatie en ICA van de patiënt op te vragen via het Landelijk Schakelpunt (LSP), mits de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. De opgehaalde informatie wordt als basis gebruikt tijdens het intakegesprek met de patiënt, dat voorafgaand aan de klinische opname of het poliklinisch spreekuur plaatsvindt. Zo kunt u eenvoudig de thuismedicatie verifiëren en vastleggen.

MEDEYE
Met de MedEye scanner kan een verpleegkundige voorafgaand aan het toedienmoment alle medicijnen voor de patiënt simpelweg in een paar seconden scannen en controleren of deze correct zijn. In tegenstelling tot het gebruik van barcodes, kunnen zorginstellingen nu alle 5 controlepunten - met inbegrip van de juiste dosering - in één keer checken. Door de naadloze integratie met VIPharma kan de scan van tabletten en capsules geaccepteerd worden. Goedgekeurde toedieningen worden via de MedEye scanner naar ViPharma gestuurd, waarmee alle informatie over toedieningen binnen één dossier wordt vastgelegd.

GENEESMIDDELEN DISTRIBUTIESYSTEEM (GDS)
Met het geneesmiddelen distributiesysteem (GDS) heeft u de mogelijkheid om medicatie te distribueren per patiënt, per toedientijdstip, verpakt in afzonderlijke zakjes op een medicatierol. De voor het GDS geschikte medicatie doorloopt een ander distributieproces dan reguliere medicatie, omdat de medicatie periodiek wordt aangeboden in bestanden aan een verpakkingssysteem.

SCANNEN IN DE APOTHEEK
'Scannen in de apotheek' is een ViPharma module die op een handheld terminal (scanner) draait en dient ter ondersteuning van het logistieke proces in de instellingsapotheek. De applicatie helpt bij het opslaan en picken van goederen in het magazijn door het scannen van barcodes van artikelen en locaties. Op deze manier wordt de kans op fouten gereduceerd en kan achteraf gecontroleerd worden welke logistieke acties uitgevoerd zijn.

TOEDIENREGISTRATIE (TDR)
Met de Toedienregistratie (TDR) legt u alle toedieningen van een klinisch opgenomen patiënt elektronisch vast in ViPharma. Hierdoor is altijd inzichtelijk welke medicatie wanneer is toegediend en wie de toediening heeft geregistreerd. Zowel voorschrijvers als verpleegkundigen hebben inzage in deze registratie en kunnen op elk gewenst moment een overzicht van de geregistreerde toedieningen opvragen. Daarnaast is het mogelijk om historische toedieningen te raadplegen en vindt toediencontrole plaats door middel van barcodescanning.

TOENDIENREGISTRATIE APP
Met de toedienregistratie app scant u met een mobile device het geneesmiddel én de barcode op het polsbandje van de patiënt. Na het scannen checkt het voorschrijfsysteem of de patiënt de juiste medicatie heeft gekregen. Ook legt het systeem vast dat het middel is verstrekt. Met de app is te allen tijde inzichtelijk welke medicatie wanneer is toegediend en wie de toediening geregistreerd heeft.

Interfaces

EPD/ECD  FRONT-END & BACK-END
De EPD/ECD Front-end interface maakt het mogelijk om het actuele medicatiedossier of medicatieprofiel van de patiënt te tonen in uw EPD of ECD. Hiermee kunt u direct de actuele medicatie van de patiënt raadplegen, zonder daarvoor het EVS te openen. Met de EPD/ECD Back-End kunt u het medicatiedossier of -profiel van de patiënt rechtstreeks starten (single sign-on) vanuit uw EPD of ECD. U kunt dan direct wijzigingen aanbrengen in de medicatie zonder risico op patiëntverwisseling.

E-RECEPT (EDIFACT en LSP VOORAANKONDIGING) 
Met behulp van de 'E-Recept' interface verstuurt u medicatievoorschriften naar de openbare apotheek of uw eigen politheek. Dit kan zowel een Medisch Recept Aanvraagbericht (EDIFACT) of een Vooraankondiding (LSP) zijn. De E-Recept interface wordt ingezet bij het poliklinisch voorschrijven en bij het ontslag van de patiënt. Voor de implementatie van deze koppeling is afstemming met alle openbare apotheken in het werkgebied van uw zorginstelling noodzakelijk. Daarnaast kunt u met dezelfde interface ook bestellingen elektronisch doosturen naar de groothandel.  

HL7-ADT (PATIENTENREGISTRATIE)
De patiëntenregistratie interface tussen het ziekenhuis informatiesysteem (ZIS) en ViPharma reguleert de registratie en het beheer van de opnamegegevens van de patiënt in ViPharma en synchroniseert de status daarvan. Tevens kan het ZIS via dze interface ook de actuele status opvragen vanuit ViPharma.

HL7 LAB
Voor het vaststellen en controleren van doseringen van diverse geneesmiddelen speelt een aantal klinische labwaarden een belangrijke rol. De lab interface slaat de labwaarden  van het zendende labsysteem op in Zamicom/Klinicom of ViPharma. Tijdens het voorschrijven, verwerken en controleren van medicatieopdrachten zijn relevante labwaarden direct inzichtelijk, zonder eerst andere applicaties op te starten, of te schakelen tussen twee applicaties.

HL7 MFN (ASSORTIMENTSBEHEER)
Wanneer u over een EVS van derden beschikt is het van substantieel belang dat uw assortimentsbeheer optimaal wordt gefaciliteerd. Hierin heeft de farmaceutische dienstverlener (instellingsapotheek) op basis van de huidige geneesmiddelenwet een leidende rol. De HL7/MFN-koppeling maakt het mogelijk om het assortiment van het externe EVS real time te synchroniseren met Zamicom of ViPharma.

HL7 OMP/RDE (EXTERN EVS)

Maakt u gebruik van de farmaceutische dienstverlening van een instellingsapotheek met ViPharma en beschikt u over een EVS van derden? Om de uitwisseling van data te bevorderen tussen de applicaties kunt u gebruik maken van een HL7 OMP/RDE interface. Dit kan in combinatie met de interface voor het assortimentsbeheer (zie HL7 MFN).

N.B. Dit is een koppeling, waardoor handmatige correcties noodzakelijk blijven. U creëert met de HL7 OMP/RDE interface geen échte closed-loop tussen het EVS, ZAIS en TDR.

ODBC (OPEN DATABASE)
De Open Database interface (ODBC) verzamelt specifieke informatie uit de database van Zamicom of Klinicom voor managementinformatie-tools (BI). De koppeling geeft u, naast de standaard beschikbare managementoverzichten, de beschikbare informatie naar eigen inzicht en behoefte weer in een overzicht of exporteert u naar een datawarehouse.

 “De gezondheid van patiënten staat centraal in uw organisatie. Laat HI Systems u ontzorgen door te letten op de gezondheid van uw technische en functionele Zamicom/Klinicom of ViPharma omgeving.”