Over ons

FACTS & FIGURES | GEBRUIK VAN ONZE APPLICATIES 

> 300 APOTHEKERS (INSTELLINGSAPOTHEEK & FARMACEUTISCHE DIENSTVERLENING)

> 2.700 VOORSCHRIJVENDE ARTSEN / MEDISCH SPECIALISTEN / PSYCHIATERS

> 13.000  TOEDIENENDE VERPLEEGKUNDIGEN / VERZORGERS

> 30.000.000 VMO'S PER JAAR

DE PATIENT CENTRAAL

Klanttevredenheid en loyaliteit staan binnen uw zorginstelling hoog in het vaandel nu de rol van de patiënt door marktwerking verandert in die van zorgconsument. De nadruk komt daardoor steeds meer te liggen op het centraal zetten van de patiënt, door de zorg op basis van hun wensen en behoefte in te richten. HI-Systems wil zorginstellingen de ruimte geven optimaal op deze ontwikkelingen in te spelen, door hen op het gebied van medicatiemanagement zo optimaal mogelijk te ontzorgen.

WAT BIEDEN WIJ?

Met onze applicaties bieden wij specialistische en tegelijkertijd toegankelijke oplossingen voor de processen rondom de medicatievoorziening aan ziekenhuizen, GGZ-instellingen en verpleeg- en verzorgingstehuizen. Daarnaast faciliteert HI-Systems de externe belevering door instellingsapotheken en farmaceutische dienstverleners. De medicatieveiligheid van de patiënt loopt hierbij als een rode draad door onze product suite heen.

Onze product suite bestaat uit een informatiesysteem voor de ziekenhuisapotheker en pharmaceutische dienstverlener, een voorschrijfsysteem voor medisch specialisten en een toedienregistratie voor de verpleging. Met deze applicaties ondersteunt HI-Systems zorginstellingen in iedere fase van de farmaceutische zorgcirkel: de closed loop. Door middel van een open architectuur en eenvoudig te implementeren HL7 interfaces, integreren wij eenvoudig met uw EPD of ECD.

HI-SYSTEMS EN VIPHARMA

Sinds september 2016 valt het medicatiemanagement systeem ViPharma ook binnen het productportfolio van HI-Systems. Ook met ViPharma wordt de volledige farmaceutische backbone van verschillende toonaangevende zorginstellingen voorzien.


Farmaceutische closed loop


Producten

Modules

Interfaces

ZAMICOM (ZAIS)

KLINICOM (EVS & TDR)

VIPHARMA (ZAIS, EVS & TDR)

AORTA / LANDELIJK SCHAKELPUNT (LSP)

BEREIDINGEN OP NAAM (CYTOSTATICA)

GENEESMIDDELEN DISTRIBUTIESYSTEEM (GDS)

SCANNEN IN DE APOTHEEK

TOEDIENREGISTRATIE (TDR)

TOEDIENREGISTRATIE APP

UITZETMODULE (UMO)

EPD/ECD FRONT-END & BACK-END

E-RECEPT (EDIFACT)

HL7-ADT (PATIENTENREGISTRATIE)

HL7 LAB

HL7 MFN (ASSORTIMENTSBEHEER)

HL7 OMP/RDE (EXTERN EVS)

MEDEYE

ODBC (OPEN DATABASE)


Wilt u een demo, of een vrijblijvend adviesgesprek?